Най-чести съобщения за грешки в Lazarus

Syntax error, ";" expected but "XXX" found
Забравили сте да сложите точка и запетая на предния ред
Identifier not found "ХХХ"
Не сте декларирали съответното име като променлива или константа, или сте я написали погрешно
Error while linking
Най-вероятно програмата ви все още е стартирана, и се опитвате да я стартирате пак без да сте я спрели
Unable to write file "XXX"
Опитвате се да компилирате и стартирате програмата от папка, за която имате право само на четене, но не и на запис (например папка от сървъра). Копирайте си папката с проекта на вашия компютър, и след това компилирайте.
Illegal expression
Недопустим израз според правилата на езика Паскал. Най-вероятно сте забравили някой end
Syntax error, ";" expected but "." found
Най-вероятно имате някъде пропуснат end
Syntax error, "." expected but ";" found
Имате повече команди end отколкото е необходимо
Variable identifier expected
Поставили сте константа или израз на място където трябва да стои променлива
Incompatible types: got "XXX" expected "YYY"
Имате израз, който включва операнди от различни, несъвместими типове - например цяло число и низ
illegal character "'X'" ($XX)
Недопустим символ, най вероятно на кирилица
Важно! Всички съобщения за грешки от Lazarus могат да бъдат копирани в Clipboard-a. Като срещнете някое непознато, моля копирайте го в текстов файл и ми го покажете, за да видя за какво става въпрос и да добавя обяснението му тук. Най-добре е да копирате и няколко реда от кода около мястото на грешката, за да се ориентирам по-добре за причината и.